Casa Prats

Projecte d'Habitatge Unifamiliar Aïllat a Sant Jordi, Eivissa 2013. Sup const. 110m2. En procés.

Petit paral·lelepípede de 5 x 25 metres en planta, al qual s'insereixen 3 volums d'especial caràcter material, que resolen els usos de serveis en el seu interior i que a la vegada generen i articulen 4 buits interiors que es bolquen cap al jardí exterior orientat a sud.