Casa Deakin

Reforma interior de 2 Habitatges, c/Via Romana, Eivissa 2012. Sup. Const. 157m2

Reforma interior de 2 pisos en edifici Plurifamiliar. Reconversió de la planta tradicional existent en un espai obert i fluid que connecta els extrems de l'habitatge a través de seqüències d'estades concatenades. Es tria la diagonal com a potenciadora del dinamisme de les noves visuals i es tria un sol material com a protagonista de l'actuació, la fusta, que reforça el sentit de la proposta i el dota de major abstracció. Un espai pur amb diferents intensitats de llum natural, que determinen diferents sensacions dins l'habitatge i que acompanyen els seus diferents usos.