Casa V.A.

Projecte d'Habitatge Unifamiliar aïllat a Granada, 2019. Sup const. 390m2. En procés