Edifici Croissant Show

Rehabilitació d'Edifici d'Habitatges i Comerços en Sa Marina, Eivissa 2013