Notaria MªDolores Fraile Escribano

Reforma interior per a Notaria, Travessia Miramar 7, Sant Antoni de Portmany 2016. Sup. Const. 110m2

Reforma d'antiga oficina, instal·lada en un pis d'un edifici situat a primera línia del passeig marítim de Sant Antoni de Portmany, per a transformar-la en Notaria.

L'espai principal s'articula entorn d'un nucli central opac de fusta que conté l'ús del despatx principal i es resol a base de tancaments translúcids i transparents de vidre que alberguen la resta d'usos de despatxos i sales. Resulta un joc de transparències i reflexos que atrapen la visió de la badia i proporciona llum natural a totes les estades. Un altre element característic que se suma a tot això és una envolvent de panells i làmines de fusta lacades en blanc, que s'inicia en els paraments verticals de les mitgeres, servint d'arxiu de la notaria, i tenen continuïtat en forma de làmines horitzontals situades en el sostre i que oculten instal·lacions, integren lluminàries i proporcionen confort acústic.