Pàdel Club

Projecte de Centre de Pàdel Indoor a Cra. de Sant Josep, Eivissa 2016. Sup. Const. 2.530m2.