Nova Estació Marítima d’Eivissa

Concurs de Nova Estació Marítima Botafoch d'Eivissa, Eivissa 2016

1r lloc en valoració arquitectònica i paisatgística.

La proposta es fonamenta en tres accions principals que es tradueixen formalment a reduir a tres les façanes de l'edifici: la façana d'accés, la façana del port i la coberta com a tercera façana.

Es resolen així els tres objectius bàsics:

1.- Integrar el passeig marítim i l’entorn del far de Botafoch (d'alt valor social a la memòria de la ciutat) en la nova estació a través de la connexió per als vianants amb el nou edifici i la creació d'un espai lliure obert de qualitat en la seva coberta, amb serveis i vistes de l'entorn. Un nou reclam social d'interès a la ciutat.

2.-Garantir el correcte funcionament dels circuits d'entrada i sortida de passatgers, treballadors de la terminal i dels serveis portuaris, a través de:

- el nou disseny de la Terminal i dels seus corresponents sistemes i circuits check-in, de trànsit, de seguretat, de control d'accessos, així com dels espais necessaris per a resoldre els temps d'espera amb àrees comercials de suport.
- la millora de les infraestructures existents quant a connexions amb viari, aparcaments existents i àrees per a estacionament de taxis, autobusos, vehicles de subministrament i de servei.

3.- Millorar l'actual funcionament del trànsit intern al port en relació a la seguretat i fluïdesa durant l'entrada i sortida de vehicles lleugers i pesats als bucs, l'entrada i sortida dels passatgers a peu i la circulació dels vehicles dels serveis portuaris.