Centre Multiusos a Eivissa

Avantprojecte de Centre Multiusos a Eivissa, Eivissa 2019. Sup. Const. 2.875m2.

En relació a la proposta d'un nou centre multiusos a Eivissa es proposa:


1. Una actuació que va més enllà d'una sala de pública concurrència per a conferències i exposicions, es potencia un

    lloc de trobada per a les relacions personals, professionals i públiques.
2. Un gran hall amb pati de recepció alhora que la nova sala polivalent d'esdeveniments i conferències.
3. Un gran espai comunicat visual i físicament entre si, polivalent, preparat per a enllaçar amb nous edificis
4. Els principals grans espais hall-sala-pati de recepció se situen elevats aproximadament 80 cm respecte a la cota

    actual del pavelló per a situar les vistes per sobre de l'aparcament i de les copes dels arbres.
5. La nova sala es planteja amb graderies retràctils per  850 assistents i s'adapta a la compartimentació en 2 sales de        500 i 300 assistents si es volgués. A més disposarà de dues sales de 100 m2 en planta primera.
6.El hall disposarà d'un gran accés en forma de gran porxo que es converteix en la nova porta d'entrada a les     

   instal·lacions.
7. Els tancaments exteriors de les sales intercalaran parts cegues i transparents. Les parts transparents proporcionaran

    llum natural mitjançant grans finestrals amb gelosies fixes de fusta i es relacionen amb patis amb vegetació que es 

    converteixen en bells espais de contemplació des de l'interior i en estades exteriors a manera de jardins de recepció      i gaudi. Es podran encegar mitjançant cortines opaques automatitzades. Al seu torn les parts cegues, revestides 

    també amb gelosia de fusta, contindran en el seu acabat material tèxtil absorbent, per al control acústic de la sala.

    Solució que també es disposarà en sostres.