Habitatges Carrer Fosc 

Reforma de 2 Habitatges en edifici plurifamiliar. Carrer Fosc 2, Dalt Vila, Eivissa 2019. Sup const. 192m2.