Mixis Arquitectes posa a disposició quatre serveis bàsics per al desenvolupament dels projectes, proporcionant la flexibilitat necessària segons el tipus de client i les seves necessitats. Són els que considerem Serveis d'Arquitectura, de Disseny interior i de Gestió d'obra, que poden contractar-se per separat i el servei Integral, quan es desitgen els tres. Tots ells serveixen per a aplicar a qualsevol tipus de projecte d'arquitectura residencial, d'equipament, comercial, de rehabilitació i de paisatgisme. Pots entrar en cadascun i conèixer els seus continguts

ARQUITECTURA

DISSENY INTERIOR

INTEGRAL

GESTIÓ