GESTIÓ

Desenvolupem la Gestió d’Obra íntegrament

Si el client ho desitja Mixis Arquitectes gestiona l'obra íntegrament, responsabilitzant-se dels terminis d'execució i el control dels costos contractats. Podria considerar-se un contracte de claus en mà, i serveix sobretot per al tipus de client no professional i que no disposant del temps i coneixements de gestió específics delega les funcions de dirigir, en fase d'obra, de forma integrada tots els agents i professionals, gestió i seguiment d'ofertes de constructores per a adjudicar l'obra, control de costos, modificacions i desviacions pressupostàries en el transcurs de l'execució de l'obra, coordinació i planificació de terminis de temps, control de compliment de les diferents fases d'execució, així com assessorament en l'elaboració de contractes amb les parts, proporcionant seguretat a través del control dels continguts legals i tècnics, creant un escenari confortable per al client.